Hoe maak je concrete doelen die tot resultaten leiden

Hoe maak je concrete doelen die tot resultaten leiden?

Wil jij graag iets bereiken maar lukt het telkens niet of behaal je nooit het resultaat dat je eigenlijk voor ogen had? Dit is hoe je wel concrete doelen kunt formulieren om het gewenste resultaat te behalen.

Maak gedetailleerde en concrete doelen

Verandering aanbrengen in je leven is erg moeilijk en gaat je waarschijnlijk alleen lukken door er een doel aan te koppelen. Een actiedoel. Dit is een heldere beschrijving van het concrete gedrag dat nodig is om jezelf te kunnen bewegen in de richting die jij belangrijk vindt. Belangrijke sleutelwoorden zijn concreet en helder. Hoe gedetailleerder je bent, hoe beter je actiedoel wordt en hoe beter je weet waar je aan toe bent. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van SMART hypothesen, deze zijn ook gedetailleerd, anders is het niet mogelijk om de resultaten te kunnen meten.

Waarom het belangrijk is een concreet doel te formuleren

Waarom is het zo belangrijk om concrete doelen te formuleren? Herken je dat je jezelf voorneemt om dingen te doen, maar je ze eigenlijk nooit of nauwelijks doet? Dat komt doordat er een grote kloof bestaat tussen de intentie hebben om iets te doen en het daadwerkelijke gedrag dat je uitvoert dat te maken heeft met jouw doel. Door concreet een gedragsverandering op te schrijven, leidt dit ertoe dat je 10x meer kans maakt om jouw wens ook te vervullen. En als je het ook nog eens vertaalt naar hele specifieke situaties (dus als X gebeurt, doe ik Y), dan vergroot je jouw kans nog een met 2 tot 3x groter dat je je doel behaalt dan wanneer je iets alleen maar formuleert. Conclusie: hoe beter jij jouw doel omschrijft en voor je ziet (ook wel the law of attraction genoemd), hoe groter de kans dat jij jouw doel waarmaakt.

Een concreet doel formuleren door terug te rekenen

Concrete doelen formuleren kan wat lastig zijn en daarom deel ik twee methoden met je. De allereerste is terugrekenen. Stel dat je in 1 jaar een boek wilt schrijven van 548 pagina’s. Dat betekent dat je elke dag 1,5 bladzijde moet schrijven om je doel te behalen.

Een concreet doel formuleren door onderzoek te doen

De andere methode is onderzoek doen. Dit is bijvoorbeeld nodig als je het verband niet weet tussen bepaald gedrag en het gewenste resultaat. Hiervoor kan je bij jezelf in het verleden kijken of je kan advies inwinnen bij anderen. Maak hierbij een concreet voorbeeld en achterhaal welke handelingen jij of iemand anders precies deed, wat daarbij goed ging en hoe lang daarover is gedaan. Belangrijk is om eerst zoveel mogelijk te inventariseren en daarna selecteert. Let wel op: je kan nooit weten of het gewenste resultaat ook behaald wordt, dus pin je ook niet al teveel vast op je doel. Evalueer regelmatig en stel je doel zo nodig bij.

4 tips voor jouw actiedoel

  • Kies voor een verandering in gedrag waarvan je zeker weet dat je het kunt, anders faal je sowieso
  • Houd het zo eenvoudig mogelijk en plan ook weer niet teveel in detail
  • Houd je doel positief: richt op wat je wel gaat en mag doen
  • Houd het persoonlijk en op jouw situatieThe secret to losing weight without a diet?

Download my FREE ebook and discover how you can work towards your ideal, natural and healthy body and mindset without overwhelm, frustration and a diet. But will all the fun, food and flexibility that fits your life!
* indicates required

2 comments

  1. The 80/20 rule and how the Pareto Principle makes your life more successful - Life to Enjoyce

    […] There will always be things that you really need to do even if you don’t want to, but hey, that’s life. How awesome would it be though if you could achieve your goals more easy by working efficiently and stop doing the things that won’t bring you any further? Do you want to get amazing grades at school? Do you want to get that bonus at work? Do you want to grow your blog? Do you spend your time well to really achieve your desired goals? And which 20% of your time will lead to 80% of your happiness? Well do more of that! A lovely experiment to research hands on what is happening with your time and goals and to improve your happiness. And are you struggling with achieving your goals? Then read this article about goal achievements. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.